Sunday, 25 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

25 Chwefror 2018
Diolch i Anti Margaret am adrodd hanes Iesu Grist yn dysgu'r disgyblion i weddio, a chyflwyno i ni heddiw Weddi'r Arglwydd.  Llwyddwyd i roi Gweddi'r Arglwydd gyda'i gilydd yn gywir o fewn yr amser penodol.


No comments: