Sunday, 13 October 2013

HWYL A SBRI

13eg Hydref 2013 - mae'n pysgod bron yn barod. Fe fydd dwy adnod arnynt "gwthia'r cwch allan i'r dwr dwfn a gollynga'r rhwydi am ddalfa dda" a "dilynwch fi, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion".  Heddiw roeddem yn edrych ar y ffordd mae Iesu Grist yn ein dysgu sut i fyw, ac yn ysgrifennu ein gweddiau pysgod.  Cawsom fishfingers a bara pita cyn mynd adre.

Monday, 7 October 2013

HWYL A SBRI Ysgol Sul

6ed Hydref 2013 - parhau gyda'n hanes am Iesu yn dewis y pysgotwyr fel disgyblion.  Cawsomn ymarfer ar gyfer yr oedfa deulu cyn creu pysgod mawr!