Wednesday, 22 September 2010

DIWRNOD RHYNGWLADOL HEDDWCH 2010


Llongyfarchiadau i Ifan a Ben ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth arlunio eleni. Dyma nhw yn y cyfarfod yn Neuadd y Sir Caernarfon! Da iawn chi.

Friday, 17 September 2010

LLONGYFARCHIADAU!


Llongyfarchiadau mawr i Ifan sydd wedi ennill cystadleuaeth arlunio. Grwp Heddwch a Chyfiawnder Arfon oedd yn rhedeg y gystadleuaeth, ac yn ol y beirniad, Cefyn Burgess, poster heddwch Ifan oedd yn fuddugol. Roedd bron 300 o bosteri wedi dod o ysgolion Gwynedd. Bydd Ifan yn cael ei wobrwo yn Neuadd y Sir yng Nghaernarfon dydd Mawrth 21ain Medi, sef Dydd Rhyngwladol Heddwch. Bydd yn derbyn tystysgrif a thlws, a hefyd £50 i'r Ysgol. Roedd gwaith Ben hefyd yn agos iawn i'r brig ac fe fydd Ben yn cael tystysgrif Canmoliaeth Uchel dydd Mawrth. Da iawn chi!

LLEWOD YN Y STEDDFOD


Dyma nhw'r llewod wedi cyrraedd Pabell yr Eglwysi yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni ym mis Awst. Gobeithio bod y ddau bysgodyn yn dal yn fyw!

LLEWOD YN Y STEDDFOD

Dyma nhw'r llewod wedi cyrraedd Pabell yr Eglwysi yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni ym mis Awst. Gobeithio bod y ddau bysgodyn yn dal yn fyw!

Monday, 13 September 2010

TAITH BEICS PEDAL

Cynhaliwyd Taith Beics a Picnic Pedal dydd Sul 12fed Medi 2010. Roedd y cwmni a'r tywydd yn braf iawn wrth i ni deitho Lon Eifion o Fryncir i'r Groeslon. 15 o griw yn cynnwys aelodau o Pedal a'u teuluoedd. Roedd y llwybyr yn hardd iawn a pawb yn edrych ymlaen at gael bwyd yn Groeslon. Diolch i bawb am helpu gyda'r daith, yn enwedig i Robat am gludo'r beics yn saff i bob pen o'r lon. Edrych ymlaen at y tro nesa!

Wednesday, 8 September 2010

CLWB GWAU

Croeso nol i bawb! Croeso hefyd i ffrindiau newydd yn cynnwys disgyblion Blwyddyn 6 Ysgol yr Eifl sef: Elan, Sion, Ifan, Osian, Josh a Rhys. Roedd pawb yn fwrdfrydig iawn i ail-gydio yn y gwau a chael sgwrs a chymdeithas eu gilydd. Diolch am yr holl wau gyflwynwyd dros yr haf, mae ymweliad i'r Ysbytai ar y gweill ar gyfer wythnos nesa.

Ble mae’r gwau yn mynd:

Blancedi glin sgwariau:
Cartref Bryn Meddyg
Ysbyty Bryn Beryl
Cartref Penrhos

Cotiau, blancedi bach, blancedi cot a hetiau (meintiau bach) i Unedau Gofal Geni Babanod Buan:

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty GlanClwyd

Blancedi sgwariau lliwgar ar gyfer cot plentyn:

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty GlanClwyd

Tedis:

Gwasanaeth ambiwlans awyr
Gwasanaeth tân a’r Heddlu

Het a sgarff:

Operation Christmas Child
(erbyn dechrau Tachwedd yn flynyddol)

Eitemau amrywiol ar gyfer bwrdd Urdd Cyfeillion Ysbytai Gwynedd a GlanClwyd e.e. sgarffiau, dillad doli ...