Thursday, 18 August 2011

PERERINDOD PENMON

14eg Awst 2011 - trefnwyd Pererindod gan Dawi i Benmon eleni. Yno cawsom hanes difyr iawn gan Dawi am yr hen abaty, yr eglwys, ffynnon Seiriol a'r cwt colomennod. Cawsom hefyd weld y goleudy cyn cael te yn y caffi. Cwblhawyd y diwrnod gyda swper yn y Bull yn Biwmares.