Monday, 26 May 2014

HWYL A SBRI YR YSGOL SUL
25ain Mai 2014 - parti Haiti heddiw i gefnogi apel Undeb yr Annibynwyr.  Cafwyd gwasanaeth yna bwyd o Haiti i ginio.  Cyfle i addurno gweddi i bobol Haiti am gartref clyd, llaeth iachus a gwennyn ar gyfer bywoliaeth a mel iachus.  Bu pawb gael cynnig ar weithgaredd o Haiti sef siglo hwlahwp i gerddoriaeth. Mae'r prosiect hufenfa yn Haiti yn bwysig iawn oherwydd bod plant yn yr ysgolion yn cael llaeth iachus i'w yfed bob dydd.  Mae un botel wydr yn costio 14c ac ar ddiwedd y parti roedd y plant wedi codi dros £200 sef gwerth dros 1,400 o boteli llaeth!!
Llongyfarchiadau mawr i chi ar eich gwaith rhagorol, nid yn unig heddiw ond ar hyd tymor yr Ysgol Sul ers mis Medi.  Byddwn yn cynnal mwy o gyfle i wneud cartwn o'r hyn i'r haf, a bydd Hwyl a Sbri yn ailgychwyn ym mis Medi.

Monday, 12 May 2014

HWYL A SBRI

11eg Mai 2014 - mae'n Wythnos Cymorth Cristnogol ac fe gawsom hanes Edile sydd yn 9 oed ac yn byw yn Colombia.  Mae Edile yn byw mewn lle saff ers iddo fo a'i deulu orfod gadael eu cartref oherwydd ymladd rhwng gwrthryfelwyr a parafilwyr.  Gwrthdaro am y tir ffrwythlon roedd teulu Edile a teuluoedd eraill yn ffermio i dyfu eu bwyd.  Mae Edile yn byw mewn lle saff oherwydd bod llygaid y byd yn gwylio nad oes neb yn dod i mewn i'r ardaloedd yma gydag arfau.  Mae 'llygaid y byd' yn golygu elusennau fel Cymorth Cristnogol a mudiadau Hawliau Dynol.  Cawsom drafodaeth am gartref a phentrefi diogel, ac edrych ar Trefor.  Dyma'r canlyniad - mae Hwyl a Sbri Trefor yn credu bod Trefor yn lle hapus i fyw. Pob hwyl i Hwyl a Sbri sydd yn danfon eu poster heddwch i gystadleuaeth Cwpan Denman yr Anibynnwyr eleni.  Cewch weld y poster hwnnw ar ol y dyddiad cau!!

Wednesday, 7 May 2014

CHWARE TEG!

4ydd Mai 2014 - fe gofiwch i Clwb Chware Teg! gynnal Bore Coffi i godi arian pan oedd Maesyneuadd yn dathlu ei beinblwydd yn 200 oed.  Y bwriad oedd adnewyddu bocsys gardd y capel gyda'r elw.  Dyma'r adeg o'r flwyddyn i arddio ac felly gyda help Steff Lewis fe gafodd y bocsys fywyd newydd.  Fe fydd arogl hyfryd lafant yn eich disgwyl wrth ddrws y festri o hyn ymlaen.  Diolch yn fawr iawn i Chware Teg! am y syniad gwreiddiol hwn, y bydd pawb yn ei fwynhau.

HWYL A SBRI

4ydd Mai 2014 - rydym am gystadlu yng nghystadleuaeth Cwpan Denman yr Anibynnwyr eto eleni a heddiw fe wnaethom ni edrych ar beth mae'r Beibl yn ddweud am heddwch a dechrau gwneud ein gwaith crefft.  Bydd rhaid aros i'r holl baent sychu rwan cyn parhau wythnos nesa.  Fe fydd ein poster heddwch yn un lliwgar iawn!