Wednesday, 25 November 2015

Hwyl a Sbri Ysgol Sul

22ain Tachwedd 2015 - diwrnod parti Hwyl a Sbri.  Gemau a cwis Nadolig.  Bydd Hwyl a Sbri yn ail ddechrau yn fuan yn 2016. Bydd croeso mawr i ti a dy ffrindiau yn Maesyneuadd - rhaglen ar gael yn fuan.
 
 



Monday, 9 November 2015

Diolchgarwch - Hwyl a Sbri

8fed Tachwedd 2015 - cynhaliwyd gwasanaeth Diolchgarwch gyda chyfle i weld cartwn y plant, roedd cyfle i lenwi bocsys sgidiau Nadolig a phaned a chacen i bawb. Ydych chi'n nabod y bobl yn y cartwn?

BORE COFFI

7fed Tachwedd 2015 - cynhaliwyd Bore Coffi er mwyn arddangos casgliad o luniau pensil gan bobl ifanc o Gaza.  Mae'r lluniau yn dwyn y teitl Through young eyes yn waith gan bobl ifanc sydd yn byw yn Gaza gan gyfleu i yr anhawsterau, y creithiau, y tristwch a'r difrod yn eu bywydau.



Wednesday, 4 November 2015

HWYL A SBRI Ysgol Sul

25ain Hydref 2015 - parhau gyda thema Diolchgarwch gan edrych ar dyfu bwyd yn Mali.  Er bod sychder mawr yn Mali mae'r pentrefwyr yn llwyddo gyda help, gwaith caled a meddwl clyfar i dyfu bwyd.  Mae nionod yn tyfu'n dda mewn rhai o ardaloedd yn Mali ac fe gawsom dipyn o'r hanes gyda lluniau yn yr Ysgol Sul heddiw.