Sunday, 16 December 2012

CLWB CHWARE TEG!
15fed Rhagfyr 2012 - fe gafodd y merched gyfle heddiw i fynd i Goleg y Bala.  Trefnwyd yno ddiwrnod arbennig ar gyfer merched - Diwrnod Gwerthfawr.  Roedd yn llawn gweithgareddau a seminarau.  Lois Franks o Gaerdydd oedd y siaradwraig a chawsom ganddi hanes Mair ac Elizabeth.  Bu cyfle i weddio gan losgi'n pechodau a phechodau'r byd yn ein herbyn.  Cyfle i wneud crefft a chael cinio Nadolig tri chwrs.  Bu llawer iawn o gemau a chwerthin a chyfle i wneud ffrindiau newydd o Aberystwyth, Llansannan Y Bala a Phen Llyn

SGWRS A SGRAM


13eg Rhagfyr 2012 - cinio Nadolig bendigedig gawsom heddiw wedi ei baratoi gan Ysgol yr Eifl.  Roedd yn braf cael gwahodd Anti Mandy atom am baned a phwdin Nadolig.  Bydd Sgwrs a Sgram yn cyfarfod eto yn y gwanwyn felly Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

DECHRAU DA!12fed Rhagfyr 2012 - mae'n nesau at y Nadolig felly dyma gyfle i wneud cardiau ar gyfer y teulu! Nadolig Llawen i bawb yn Dechrau Da!

CLWB GWAU

11eg Rhagfyr 2012 - te prynhawn i bawb heddiw yn Taro Deg.  Daeth 12 i fwynhau paned a sgwrs.  Bydd y Clwb Gwau yn ol ar y 7fed Ionawr 2013.

Saturday, 8 December 2012

CLWB CHWARE TEG!

6ed Rhagfyr 2012 - mae'r gwaith wedi cychwyn ar greu baner dathlu 200 mlynedd gyda Margaret Ellis.  Gwyliwch eto i weld y gwaith gorffenedig!

OEDFA CARCHARORION CYDWYBOD


25ain Tachwedd 2012 - cynhaliwyd oedfa eto eleni i gofio am garcharorion cydwybod.  Rydym yn casglu'r wybodaeth am y carcharorion gan Amnest Rhyngwladol.  Mae'r wal weddi grewyd yn yr oedfa yn cynnwys hanesion am garcharorion ac hefyd yn cynnwys yr achosion bu Clwb Hwyl a Sbri a Clwb Chware Teg! yn drafod yn eu cyfarfodydd nhw.

DECHRAU DA!


21ain Tachwedd 2012 - cawsom brynhawn difyr iawn eto yng nghwmni ein gilydd. Gweithgaredd heddiw oedd addurno bisgedi'r gofod! Ein llyfr stori heddiw oedd Beth Nesaf? a dyma lun o tedi yn mynd i'r lleuad ar ein bwrdd clai.