Friday, 6 February 2015

HWYL A SBRI

25ain Ionawr 2015 - rydym yn edrych ar greadigaeth Duw ac yn dathlu adar wythnos yma.  Dyma botiau bwyd i roi yn ein gerddi ar gyfer yr adar bach.

Bu rhai o aelodau Hwyl a Sbri yn helpu I gynnal gwasanaeth yn yr Ysgol bore Llun 2il Chwefror.