Monday, 21 May 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

20fed Mai 2018
Sul Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru 2018
Sunday, 6 May 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

6ed Mai 2018
Gweithgareddau Wythnos Cymorth Cristnogol oedd thema heddiw ac fe gawsom gyfarfod Jephthe a Zaza o Haiti. Mae Ynys Haiti yn diodde daeargrynfeydd a chorwyntoedd cryf iawn ond mae Zaza a Jephthe gyda'n help ni yn gryfach na'r stormydd! Mae Jephthe a Zaza wedi cael ty newydd cryf wedi ei adeiladu gyda brics, sydd yn eu cadw'n saff. Helpwch ni i adeiladu gobaith yn Haiti drwy ddod i frecwast bore dydd Sul 13eg Mai am 10.30. Dyma dy gobaith Ysgol Sul Maesyneuadd - fydd yn cael ei gyflwyno i'r Prif Weineidog i ofyn am fwy  o waith i warchod hawliau pobl sydd wedi eu dadleoli ar draws y byd, ac sydd wedi colli eu cartrefi.