Monday, 14 April 2014

HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 - Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori'r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno'r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn ardderchog ar gyfer y gwasanaeth.  Cafwyd helfa wyau tra roedd yr oedolion yn cael paned.  Roedd awyrgylch braf yn y gwasanaeth a phawb yn gartrefol.


HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 - cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg!