Sunday, 4 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

4ydd Chwefror 2018
Hanes Iesu yn newid bywyd dyn bach gawsom heddiw sef, Sacheus.  Roedd Sacheus wedi clywed bod Iesu ar ei ffordd i Jerico ac roedd tyrfa fawr yn ei ddisgwyl ond, yn ddyn byr a heb fawr o ffrindiau, doedd Sacheus yn methu gweld dros y dyrfa, a doedd neb am adael iddo fynd o'u blaenau!
Dringodd i ben y goeden ac yno yn eistedd yn y dirgel, galwodd Iesu arno. Roedd Iesu am gael swper gyda Sacheus y casglwr trethi tywyllodrus! Dyma pryd y newidwyd bywyd Sacheus o fod yn twyllo i fod yn ddyn da a charedig. Dyma waith Ieuan, Meinir, Aila a Deio.

No comments: