Sunday, 22 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

22ain Ebrill 2018
Geiriau ola Iesu Grist i'w ddisgyblion cyn iddo fynd i'r nefoedd:
"Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r Tad, Y Mab a'r Ysbryd Glan. Dysgwch nhw i wneud poepth dw i wedi ddweud wrthych chi. Gallwch chi fod yn siwr y bydda i efo chi bob amser, nes bydd diwedd y byd. (Mathew 28:19-20).
Dyma daflenni Ieuan, Deio a Meinir at Yr Ysbryd Glan. Hefyd ein ffrindiau o wahanol wledydd yn cyhoeddi Bore Da!

Sunday, 15 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

15fed Ebrill 2018
Ymlaen a hanes Y Pasg ac Iesu yn codi o'r bedd gwag. A dyma nhw, y bedd gwag yn yr ardd gan Ieuan, Deio, Meinir a Tom.  Heddiw bu i ni ddarfod ein gwaith ar gyfer cystadleuaeth yr Annibynwyr a fydd yn cael ei gyflwno yng nghystadleuaeth Cwmpan Denman. Da iawn blant a phob hwyl.

Dydy Iesu ddim yma; mae yn ol yn fyw!

Thursday, 12 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018
Gobeithio i bawb fwynhau'r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori'r Pasg heddiw bu'r dosbarthiadau'n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae'r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr yn prysur garlamu tuag atom ac mae'r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda. Pob lwc gyda'r gystadleuaeth!  Gem boblogaidd yn Madagascar ydi Bao. Mae'r plant yn ei chwarae gyda hadau, cerrig neu gregyn fel arfer - fe gawsom dro ar y gem gan ddefnyddio bagiau ffa a gweld pwy oedd y cynta i groesi'r 'stafell!