Sunday, 29 June 2014

CLWB CHWARE TEG!

28ain Mehefin 2014 - er bod y Clwb ddim yn cyfarfod bellach tan mis Medi diolch i bawb wnaeth gefnogi drwy gyfrannu at gronfa Pilipinas y Clwb.  Codwyd £45.
Mae'r lafant yn edrych yn hyfryd iawn o flaen drysau'r festri erbyn hyn!
Wrthi'n paratoi stori newydd mae'r Clwb Cartwns - bydd hon yn barod erbyn Diolchgarwch.

Llongyfarchiadau hefyd i boster Clwb Hwyl a Sbri ddaeth yn bedwerydd yng nghystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr eleni gan ddod a gwobr o £25 i'r Ysgol Sul.  Llongyfarchiadau mawr i chi!