Wednesday, 25 March 2015

HWYL A SBRI

22 Mawrth 2015 - heddiw bu'm yn dysgu am hanes Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. Hosanna! Hosanna. Brenin nef. Arglwydd nef a daear. Mab Duw!

Sunday, 8 March 2015

HWYL A SBRI

8fed Mawrth 2015 - edrych heddiw ar weddi'r Arglwydd, yr un ddysgodd Iesu Grist i ni. Bu i ni hefyd drafod ein hoff le i fynd i gael tawelwch a llonydd o dro i dro, yn union fel Iesu yn mynd i'r ardd i gael llonydd i weddio ar Dduw.  Wedi astudio gweddi'r Arglwydd dyma bosteri Dilyn Iesu.
Sunday, 1 March 2015

HWYL A SBRI

1af Mawrth 2015 - cewch weld llawer planed hardd yn y festri ar y funud. Rydym i gyd wedi gwneud daear ar gyfer hongian adre. Byddant yn lliwgar iawn wedi i ni ddarfod y gwaith.  Cawsom heddiw wasanaeth ar Dewi Sant a hefyd William Morgan am roddi i ni Feibl Cymraeg.

HWYL A SBRI

1af Chwefror 2015 - dyma'n balwns yn barod i greu ein daear.