Monday, 5 March 2018

Oedfa Gwyl Dewi

4ydd Mawrth 2018 - cafwyd oedfa i ddathlu Gwyl Dewi dan ofal y Parchg Casi Jones. Derbyniwyd nifer fawr o eitemau o ddillad a tegannau ar gyfer Ffoaduriaid yn y gwasanaeth, hyn yn dilyn Tasg y Grawys 1.  Tasg y Grawys 2 oedd cofnodi'r tywydd dros yr wythnos, a dyma adroddiadau Erin, Deio, Meinir a Begw.

No comments: