Thursday, 22 October 2015

HWYL A SBRI YSGOL SUL

18fed Hydref 2015 - dyma gyfnod y Diolchgarwch. Byddwn yn edrych ar adnodau o'r Beibl dros yr wythnosau nesaf ac yn diolch am holl ffrwythau'r ddaear.