Monday, 6 April 2015

HWYL A SBRI

5ed Ebrill 2015 - gwahoddir y gynulleidfa i helpu plant Hwyl a Sbri roi newid man yn y fuwch! Eleni mae Cymorth Cristnogol yn canolbwyntio ar Ethiopia yn ystod Wythnos Cymorth Cristnogol ym mis Mai.  Mae bod yn berchen ar fuwch mewn rhai cymunedau yn Ethiopia yn golygu bwyd, ysgol a statws yn y gymuned.  Mae hefyd yn medru arbed i ferched ifanc gael eu gorfodi i briodi yn ifanc, mewn cyfnewid am anifeiliaid fel gwartheg a defaid. Pan fydd y fuwch yn cael llo bach, yna mae teuluoedd yn medru helpu ei gilydd drwy roi llo i deulu arall.  Fedrwch chi helpu pan fyddwch yn ymweld a'r festri? Diolch yn fawr.