Monday, 30 September 2013

HWYL A SBRI

29 Medi 2013
Rydym yn edrych ar hanes yr Iesu yn dewis ei ddisgyblion cyntaf dros yr wythnosau nesaf, hanes Iesu yn galw Seimon ac Andreas y pysgotwyr.  "Dilynwch fi" meddai'r Iesu.  Wedi gwasanaeth byr cawsom gyfle i ddysgu emyn ar gyfer yr Oedfa Deulu ar 3ydd Tachwedd ac i liwio llun o'r hanes a hefyd gwneud nod llyfr.DECHRAU DA!

18 Medi 2013
Cawsom lawer o hwyl yn paentio pysgodyn yn Dechrau Da! plant, mamau a neiniau ar y llawr yng nghanol y paent!