Sunday, 11 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

11eg Chwefror 2018
Cyfrif ein bendithion un wrth un. Mae cyfnod y Grawys yn cychwyn dydd Mercher - fyddwch chi yn rhoi heibio siocled neu rhywbeth arall am 40 diwrnod, neu'n gwneud rhywbeth yn wahanol i'r arfer dros y cyfnod hwn? dyma roeddem yn drafod heddiw ac yn diolch am yr holl fendithion rydym yn eu mwynhau - lle saff i fyw, cartref clyd, cysur, iechyd, teulu a chwmni ffrindiau, tegannau a bwyd iach bob dydd.  Yn ein stori gwelodd 10 dyn Iesu yn dod i mewn i Jerusalem. "Helpa ni" meddai nhw.  Roedd Iesu yn gweld eu bod yn sal iawn ac yn dioddef o'r gwahanglwyf, ond fe ddywedodd wrthynt am fynd i weld yr offeiriad.  Ar eu ffordd at yr offeiriad, sylwodd y 10 bod y gwahanglwyf ar eu croen wedi diflannu! Roedden nhw'n iach! Trodd un yn ol ac meddai "diolch i Dduw". Trodd Iesu ato a gofyn "ble mae'r 9 arall?" Dim ond un ddaeth i ddiolch. Cofiwn bob amser ddweud DIOLCH! Dyma rai o'r Ysgol Sul yn ymarfer eu cymorth cyntaf ac yn cyfrif eu bendithion. Ond bu'r gem rhoi plastar ar y briw yn un anodd!


No comments: