Sunday, 25 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

18 Chwefror 2018
Hanes y Mab Afradlon gawsom heddiw ac ar ol astudio'r stori, fe gafwyd cyfle i atgoffa ein hunain o'r hanes mewn ffordd greadigol. Dyma waith Meinir, Aila, Deio a Ieuan. Aila gafodd y marciau uchaf am daflu bwyd i'r moch. Da iawn chi!

No comments: