Monday, 9 August 2010

CLWB GWAU


Prynhawn dydd Llun 9fed Awst fe gafodd merched Clwb Gwau seibiant o'r gwau a mwynhau paned a chacen! Trefnwyd te yng nghaffi newydd Tyddyn Sachau Y Ffor, i ddathlu'r holl waith gwau dros y flwyddyn. Bydd y Clwb Gwau yn ailddechrau prynhawn dydd Llun Medi 6ed am 2 o'r gloch yn festri Maesyneuadd.

PERERINDOD AWST 2010Dydd Sul Awst 8fed trefnwyd pererindod i Llyn. Roedd Dawi wedi cynllunio taith hamddenol braf a hyd yn oed wedi trefnu i ni gael diwrnod godidog iawn yng nghanol dyddiau o law trwm! Cychwynwyd o Drefor ac i Gapel Newydd Nanhoron. Cafwyd gwasanaeth buddiol iawn yn y capel ynghyd ac ychydig o hanes yr adeilad. Aethom ymlaen wedyn i Eglwys Penllech am hanes yr eglwys hon a seibiant yn yr heulwen cyn mynd am bryd o fwyd i Westy Nanhoron Nefyn. Diolch i bawb am ddod ac i Dawi am yr holl drefniadau.