Tuesday, 25 August 2009

CLWB GWAU: TE PRYNHAWN


Dim gwau mis Awst, ond cyfle i gael ymlacio a mwynhau sgwrs, te a chacen yng Nghaffi'r Eifl Llanaelhaearn. Bydd y Clwb Gwau yn ail gychwyn dydd Llun Medi 7fed am 2 o'r gloch yn Festri Maesyneuadd, ac yn cyfarfod ar ddydd Llun cyntaf bob mis wedi hynny.

Saturday, 1 August 2009

CLWB HWYL A SBRI HAF 2009


Mor-ladron Trefor a melltith y dewis du
Roedd Bob a Wil a Jac yn drist iawn erbyn hyn, wedi gweld Joshua yn cael ei fwyta gan yr anghenfil. Wrth iddyn nhw gerdded ar y traeth roedden nhw'n bendant bellach eu bod yn gaeth ar yr Ynys Ddu am byth! Yn sydyn dyma nhw'n gweld rhywun ar y traeth yn coginio brecwast! roedden nhw eisiau bwyd. "Dewch i gael brecwast gyda mi" meddai'r dieithryn. Wrth nesau dyma Bob, Wil a Jac yn sylweddoli mai Joshua oedd o!!! Roedden nhw'n methu credu. Nes i ladd yr anghenfil a dyma da ni'n fwyta i frecwast meddai Joshua! O'r llwyni dyma Ben a'i For-ladron yn neidio a dechrau ymosod arnyn nhw. Cafwyd gwrthdaro cleddyfau ffyrnig gyda Joshua yn y diwedd yn goroesi. Rhoddodd Joshua ddewis i'r Mor-ladron - unai aros yn ddrwg ar yr Ynys Ddu am byth neu ei ddilyn ef am fywyd gwell. Dyma nhw'n penderfynnu aros. A dyna ddiwedd y stori. Doedd hyn ddim yn ddiweddglo hapus iawn felly dyma Rhodri y storiwr yn pwyso botwm rewind - rhoddodd Joshua ddewis i'r Mor-ladron - unai aros yn ddrwg ar yr Ynys Ddu am byth neu ei ddilyn ef am fywyd gwell - dewisiodd pawb i ddilyn Joshua. Ac ar ddiwedd pob stori dda mae yna gyfle i grynhoi'r stori a blasu'r trysor!