Saturday, 3 February 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

28 Ionawr 2018
Mae bugail da yn adnabod ei ddefaid, mae'r defaid yn adnabod llais y bugail. Mae'r bugail yn eu gwarchod rhag mynd ar goll; yn eu bwydo a gofalu amdanyn nhw. Yn arwain y defaid i borfa dda. Dyma sut mae Iesu Grist yn disgrifio ei hun yn Ioan 10:11-18. Dyma ddefaid Roxi, Begw, Elliw a Leusa sy'n dangos sut mae Iesu Grist yn ein gwarchod.No comments: