Monday, 12 January 2015

HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

11eg Ionawr 2015 - cawsom wasanaeth ar ddechrau'r sesiwn i ddiolch am ein gwasanaethau brys ac am ysbytai sydd yn ein cymunedau.  Gwelwyd nad yw hi mor hawdd cyrraedd ysbyty mewn gwledydd megis Kenya a Malawi.  Cawn ein cludo yng Nghymru i'r ysbyty mewn ambiwlans neu gar neu mewn hofrennydd.  Yn Kenya fe fyddech yn fwy tebygol o fynd ar y bws, ar fotobeic neu gerdded.  Darllenwyd eto stori Mair a Joseff yn teithio o Nasareth i Fethlehem (tua 180 milltir).  Heddiw mae marched beichiog yn parhau i deithio'n bell i weld meddyg neu nyrs.  Agorwyd ein bocsys casgliad ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol ac ar ol i bawb gyfri'r arian ym mhob bocs roedd gennym £140! Ac mae'r Llywodraeth yn dyblui pob £1 felly mae'n troi yn £280!!

Da iawn chi.