Sunday, 19 August 2012

CLWB CHWARE TEG!
19eg Awst 2012 - mae'r ysbytu beics wedi agor! Mae'r ffurflen gais yn cael ei chwblhau ac mae llawer iawn o waith i'w wneud!

CLWB CHWARE TEG!

9fed Awst 2012 - daeth Nicola Owen i weld y criw beics ar gyfer ein hysbysu o gefnogaeth Llwyddo'n Lleol.  Mae'n gynllun sydd yn cefnogi menter o berchen pobl ifanc.  Gobeithio yn fuan y gallwn wneud cais am grant i helpu gyda'r cynllun ailgylchu beics yn lleol.

Sunday, 5 August 2012

CLWB CHWARE TEG!
Awst 2012 - dyma waith rhai o aelodau Clwb Chware Teg! ar ddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012 ym mhabell Cymorth Cristnogol.  Ar ol paentio'r holl eitemau yn wyn, a gwneud gwaith celf yn defnyddio arddull llwyth y Guarani o Frasil, mae'r babell yn barod am wythnos brysur! Pob hwyl i bawb sydd am fynd i'r Eisteddfod.