Sunday, 22 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

22ain Ebrill 2018
Geiriau ola Iesu Grist i'w ddisgyblion cyn iddo fynd i'r nefoedd:
"Ewch i wneud pobl o bob gwlad yn ddisgyblion i mi, a'u bedyddio nhw fel arwydd eu bod nhw wedi dod i berthynas a'r Tad, Y Mab a'r Ysbryd Glan. Dysgwch nhw i wneud poepth dw i wedi ddweud wrthych chi. Gallwch chi fod yn siwr y bydda i efo chi bob amser, nes bydd diwedd y byd. (Mathew 28:19-20).
Dyma daflenni Ieuan, Deio a Meinir at Yr Ysbryd Glan. Hefyd ein ffrindiau o wahanol wledydd yn cyhoeddi Bore Da!

No comments: