Thursday, 12 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

8fed Ebrill 2018
Gobeithio i bawb fwynhau'r egwyl dros Y Pasg a chael ambell wy Pasg blasus.  Wedi cael stori'r Pasg heddiw bu'r dosbarthiadau'n brysur yn creu ar gyfer ein cywaith Cymru a Madagascar.  Mae'r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth Cwpan Denman Undeb yr Annibynwyr yn prysur garlamu tuag atom ac mae'r gwaith yn dod yn ei flaen yn dda. Pob lwc gyda'r gystadleuaeth!  Gem boblogaidd yn Madagascar ydi Bao. Mae'r plant yn ei chwarae gyda hadau, cerrig neu gregyn fel arfer - fe gawsom dro ar y gem gan ddefnyddio bagiau ffa a gweld pwy oedd y cynta i groesi'r 'stafell!


No comments: