Sunday, 15 April 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

15fed Ebrill 2018
Ymlaen a hanes Y Pasg ac Iesu yn codi o'r bedd gwag. A dyma nhw, y bedd gwag yn yr ardd gan Ieuan, Deio, Meinir a Tom.  Heddiw bu i ni ddarfod ein gwaith ar gyfer cystadleuaeth yr Annibynwyr a fydd yn cael ei gyflwno yng nghystadleuaeth Cwmpan Denman. Da iawn blant a phob hwyl.

Dydy Iesu ddim yma; mae yn ol yn fyw!

No comments: