Sunday, 11 March 2018

Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018
Un o dasgau'r Grawys ar gyfer yr Ysgol Sul eleni oedd casglu dillad ar gyfer Ffoaduriaid (drwy law Mantell Gwynedd).  Dyma gasgliad ardderchog o ddillad plant, ieuenctid ac oedolion wedi dod i law. Bydd y casgliad hwn ar agor hyd y Pasg, gyda chasgliadau arferol yn parhau drwy Eglwys Maesyneuadd wedi hynny. Diolch o galon i bawb am gyfrannu.


No comments: