Tuesday, 28 November 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd

26ain Tachwedd 2017
Rydym wedi cychwyn edrych ar yr Adfent, a pharatoi ar gyfer y Nadolig.  Bydd cartwn arbennig yn cael ei ddangos yn ein parti Nadolig dydd Sul 10fed Rhagfyr.  Cofiwch hefyd am yr Helfa Moch fydd yn digwydd cyn y parti ar y 10fed.  Dros yr wythnosau diwethaf mae plant yr Ysgol Sul wedi dymuno i'r casgliad fynd tuag at brynu moch bach (£25 am set) i helpu teuluoedd yn Cambodia.  Mae'n bleser cyhoeddi bod £50 wedi ei gasglu sydd yn golygu bod modd prynu dau set o foch bach!  Ar ben hynny am bob £1 gasglwyd eleni i brynu eitem o gatalog Present Aid, mae Llywodraeth y DU yn rhoi £1 arall! Da iawn chi.No comments: