Sunday, 17 December 2017

Parti Nadolig Ysgol Sul

17eg Rhagfyr 2018
Cynhaliwyd parti Nadolig a gwasanaeth ble ddangoswyd cartwn y plant a cafwyd helfa o gwmpas y Festri i edrych am 6 o hanesion moch!  Casglwyd £75 ers mis Medi i brynu 3 set o foch bach ar gyfer teuluoedd yn Cambodia.  Cymerwch gip olwg ar y taflenni i gael mwy o hanes moch sydd yn gwella sefyllfa teuluoedd tlawd.  Neges bwysig y Nadolig oedd ein atgoffa nad ydym angen mwy na digon (Diarhebion 30:7-9).No comments: