Monday, 20 November 2017

Ysgol Sul Maesyneuadd

19eg Tachwedd 2017 - Fi fy hun!
Pa mor bwysig wyt ti? Wel mae Duw yn meddwl bod pob un yn bwysig iawn, ac mae'n ein adnabod ni i'r dim! Mae Duw hyd yn oed yn medru rhifo gwallt ein pen! "Gadewch i'r plant ddyfod ataf fi" meddai Iesu.
Dyma waith Meinir, Tom, Aila, Ieuan a Deio. Ysgwni ydych chi'n 'nabod nhw!


No comments: