Thursday, 29 March 2012

CLWB HWYL A SBRI28ain Mawrth 2012 - dyma ni wedi cwblhau ein Twr Babel! Cawsom gwis i'n hatgoffa o'r stori gawsom wythnos diwethaf gyda wyau Pasg yn wobrau. Aethom ati wedyn i addurno ein Twr Babel gyda'r bobl ar y gwaelod yn siarad gwahannol ieithoedd.

No comments: