Sunday, 16 April 2017

Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017
Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy'r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw'n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw'n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond yn Arch Noa, a dyma hi, ar anifeiliaid wedi eu gosod yn daclus gan y plant.  Hefyd fe welwn enfys Meinir, Deio a Ieuan i'n hatgoffa o addewid Duw.


Roedd y dosbarth hyn yn edrych ar hanes Sul y Blodau. Dyma faner HOSANA! Erin, Elliw a Begw.No comments: