Sunday, 8 December 2013

HWYL A SBRI yr Ysgol Sul

8fed Rhagfyr 13 - bu ymarfer ar gyfer darn dechreuol yr oedfa Nadolig wythnos nesa a chael darfod ein crysau-t. Bydd golygfa ardderchog o grysau-t Nadolig wythnos nesa!  Mae'r plant bach yn lliwio'n daclus iawn a dyma rai o'r lluniau yn dangos darlun o'r stabl ym Methlehem.No comments: