Wednesday, 13 November 2013

CLWB CHWARE TEG!

13eg Tachwedd 2013 - croesawyd pawb i Glwb cynta'r tymor a braf oedd gweld wyth wedi troi allan ar noson oer a gwlyb!  Meddwl am syniadau ar gyfer llenwi'r rhaglen bur' criw.  Hefyd meddwl a ffyrdd gwreiddiol o godi arian ar gyfer Apel y Pilipinas.  Penderfynnwyd gwneud taith gerdded o Drefor i Clynnog Fawr yn ein pyjamas!!! Bu'r criw hefyd yn llunio lluniau cyfarch i anfon at Garcharorion Cydwybod dethol o restr Amnest Rhyngwladol eleni.  Byddwn yn cyflwyno'r lluniau yn yr oedfa Garcharorion nos Sul 17 Tachwedd.
No comments: