Sunday, 3 March 2013

HWYL A SBRI


3ydd Mawrth 2013 - heddiw roedd cyfle i ddysgu am Masnach Deg a chael hanes siocled o Ghana.  Mae Comfort yn tyfu cocoa a'i werthu i gwmni Masnach Deg.  Ers hynny, :18 Blant annwyl, peidiwch dim ond siarad am gariad, gwnewch rywbeth i ddangos cariad! Mae prynnu cynnyrch Masnach Deg yn ffordd o ddangos cariad.  Bu'r criw yn brysur yn addurno cacennau cyn mynd adre!

No comments: