Saturday, 12 February 2011

CLWB GWAU

Daeth criw da ynghyd eto i'r cyfarfod ar y 7fed Chwefror. Bydd angen dosbarthu nifer o eitemau i'r ysbytai yn ystod y mis ac mae Ysbyty Gwynedd a GlanClwyd bob amser yn gwerthfawrogi gwaith y Clwb. Diolch yn fawr iawn.

No comments: