Friday, 26 June 2009

EDRYCH AR NICARAGUA

Nos Lun 22ain Mehefin fe fu Llinos yn adrodd ychydig o hanes ei thaith i Nicaragua nol ym mis Chwefror 2009. Cafwyd hanes rhai o Undebau Hawliau Merched y wlad, hanes ail-adeiladu ym mhentref Tuara wedi Corwynt Felix, hanes plant sy'n byw ar domen ysbwriel La Chureca a hanes mamau ifanc mewn ty geni arbennig yn Matagalpa. Diolch i Clwb Chware Teg! am baratoi diodydd ysgafn y Caribi ar ddiwedd y sgwrs. Gwnaed casgliad ar y noson o £33 tuag at brosiect arbennig sydd yn cael ei ariannu gan Ymgyrch Nicaragua Cymru. Cronfa i gefnogi gwaith gyda plant y domen 'sbwriel.

No comments: